Crisis? Of gewoon op zoek naar de kansen!

blog Crisis? Of gewoon op zoek naar de kansen!

blog Crisis? Of gewoon op zoek naar de kansen!Veel ondernemers wijten een achterblijvende omzet aan de crisis. Door continu te kijken naar de marktontwikkelingen en de beurskoersen zou je kunnen zeggen dat ze een punt hebben. Of toch niet? Vooruitkijken en anticiperen opmarktontwikkelingen betekent dat je in deze tijd sterk moet blijven kijken waar wèl kansen in de markt liggen. Vaak houdt dit in dat er maatregelen genomen worden en niet alleen op het kostenvlak. Echter de vraag die beantwoord dient te worden is: hoe de organisatie, in welke vorm, kan inspelen op de veranderende marktomstandigheden. Dat vereist durf en leiderschap en soms de wil om drastische beslissingen te nemen.

De drie petten filosofie
Hier zie ik nu juist ook een crisis: drastische beslissingen zijn vaak minder populaire aangelegenheden die tegelijkertijd veel weerstand en onzekerheid in een organisatie kunnen brengen. Veel beslissers stellen vanwege de impopulariteit en de weerstanden deze beslissingen uit met alle gevolgen van dien… Ze vergeten vaak de lange-termijn doelstellingen en de nieuwe kansen die voortkomen uit een nieuwe strategie. Angst verdringt dan het gezond verstand. En iedereen weet: angst is in dit geval de slechtste raadgever. In beide gevallen is de drie petten filosofie een goed alternatief om kansen te verzilveren en de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Tevens zal de drie petten filosofie de adaptie voor aanpassing in de organisatie versnellen.

Wat houdt dat nu precies in?
De managers kijken met een pet op als van investeerder, ondernemer en klant naar hun eigen organisatie. Door iedereen ervan te doordringen dat deze petten in elkaars verlengde liggen en dat bij een crisis een klant bijvoorbeeld kritischer kijkt naar de propositie en het serviceniveau van de organisatie, is het niet verwonderlijk dat er een direct verband is tussen deze drie. Als de ondernemer er met de pet naar gooit zal de klant niet meer kopen en de investeerder afhaken. Door juist in deze driehoek te denken doorbreek je stigma’s en kijk je meer naar kansen om de onderneming winstgevender te maken. Bovendien zorg je er als ondernemer voor dat de klant de producten verkrijgt waar hij zowel op korte als op lange termijn behoefte aan heeft.

Door consequent de drie petten filosofie te volgen en te adopteren in je organisatie creëer je in crisistijd kansen, blijf je scherper, zorg je ervoor dat je organisatie up to date is zonder te veel weerstand en verkrijg je een hogere klanttevredenheid.

Uiteindelijk kan je dan zeggen: die pet die past ons allemaal. Zonder dat u politie-agent hoeft te spelen, maar wel klant, investeerder en vooral ondernemer. Succes verzekerd!

Hans de Jong
(Partner)