Desk research & business intelligence

Wilt u inzicht krijgen in welke marketing- en sales activiteiten bij uw doelgroep aanslaan? Of wilt u een helder beeld van uw afzetmarkt? Prospectory doet voor u onderzoek en schetst een helder beeld.

Wat is desk research & business intelligence

Met desk research en business intelligence wordt onderzoek gedaan naar de marketing en sales activiteiten van uw organisatie. Tevens wordt er gekeken naar uw (al dan niet potentiële) afzetmarkt. Het verzamelen van data wordt steeds belangrijker, omdat er steeds meer bruikbare informatie uit te halen valt.

Doel van desk research & business intelligence

Het doel is dat het mogelijk is om keuzes en richting van een propositie voor uw organisatie cijfermatig en inhoudelijk te kunnen onderbouwen. Dit zorgt ervoor dat u de juiste beslissingen maakt die u tijd en geld opleveren. U maakt minder fouten door antwoorden te krijgen van de data in uw organisatie door een waarom-vraag. Naast minder fouten geeft het u en uw business ook veel meer focus op de juiste facetten. Hierdoor kunt u nog efficiënter omgaan met uw tijd en resources.

Wat kunt u van Prospectory verwachten?

Prospectory doet op basis van desk research & business intelligence uitgebreid onderzoek naar de marketing en sales activiteiten van uw organisatie. We kijken naar uw huidige afzet, hoe u dat doet, hoe uw (commerciële) communicatie wordt ingezet en in welke markt u opereert. De volgende analyses kunt u vervolgens van ons verwachten:

  • Het maken van een marktanalyse
  • Het maken van een afzet-analyse
  • Het maken van een doelgroepanalyse
  • Het maken van een propositieanalyse

Hoe gaan we bij Prospectory te werk?

Er bestaat niet één manier om de gegevens te achterhalen van deze analyses. Wij gebruiken meerdere vormen om de data te verzamelen. Zo halen wij informatie uit administratie, boekhouding, enquêtes, klantinterviews, statistieken en één-op-één gesprekken met medewerkers en het MT. De antwoorden uit deze vormen voegen wij samen om tot inzichten en een eventueel advies te komen. In sommige gevallen adviseren we ook om nog meer data te verzamelen uit bijvoorbeeld deze eerder genoemde enquêtes.