Training Omgaan met klachten

Een klacht is een teken van betrokkenheid van uw klant. Beantwoordt u die klacht goed? 89% van de ontevreden klanten vertelt het verhaal aan gemiddeld 9 anderen.

Wat leert u in de training Omgaan met klachten?

In de training ‘Omgaan met klachten’ leert u om te gaan met klachten en met emotioneel reagerende klanten. U leert de beste aanpak voor de klacht te vinden. Aan de orde komt onder meer:

✓ simulatie van klachtsituaties

✓ omgaan met emotie

✓ inleven in de klant

✓ actief luisteren, samenvatten en doorvragen

✓ omgaan met terechte en onterechte klachten

✓ oplossen

Wat levert de training Omgaan met klachten u op?

Het resultaat? U bent in staat om het klachtgesprek in goede banen te leiden. Uw klant komt tot rust vanuit het gevoel dat zijn klacht serieus behandeld wordt.