VEELGESTELDE VRAGEN

Hieronder vindt u veelgestelde vragen van onze klanten. Misschien zit uw vraag er ook tussen! Zo niet, schroom niet om ons een mail te sturen of even te bellen.

Prospectory is een verkoopresultaatbureau. Levert verkoopresultaten. Meer nog: het Prospectory team ontwerpt en levert een verkoopproces wat blijvend past bij en haalbaar is voor uw organisatie. Het proces is een beproefde aanpak maar altijd ‘uw maatpak’. Wat bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Een plan waarin antwoord op uw vragen: Bij welke klanten kan ik makkelijk groeien? Wat is de propositie die ik deze klanten breng? En wat is mijn aanpak om deze klanten te benaderen?
 2. Uitvoering van leadgeneratie waarmee antwoord op uw vraag: hoe start en onderhoud ik een doorlopend, relevant dialoog met mijn klanten en prospects?
 3. Uitvoering van dealgeneratie waarmee antwoord op uw vraag: hoe borg ik, met mijn sales en technische team, dat alle kansen bij mijn klanten en prospects effectief worden omgezet in actie en resultaat?
 • Een analyse waar u in omzet kan groeien bij, voor u relevante, nieuwe klanten. Een analyse waar u makkelijk in omzet kan groeien binnen uw huidige klanten. Een onderbouwde ranking zodat u eerst klanten benadert waar uw groei het snelst gerealiseerd is.
 • Uw diensten met technische kenmerken vertaald naar proposities met klantvoordelen waardoor uw klanten zich aangesproken voelen. En uw hele organisatie uw aanbod kan pitchen.
 • Een actieplan waarmee uw sales en technische mensen, gericht en haalbaar, sales actie kunnen nemen. En uw marketing mensen, gericht en relevant, marketingacties uitzetten. Elke actie, offline of online, is afgestemd op tevoren geanalyseerde klanten, in de juiste prioriteit, met de meest relevante propositie.
 • Uw klanten of partners worden doorlopend benaderd door ons met relevante onderzoeksvragen. Afhankelijk van hoe warm de relatie is en uw propositie, wordt de aanpak voor benadering bepaald. Dit kan telefonisch, via netwerkevents, via social media of een combinatie. Uw relaties zijn nooit meer koud. Vallen nooit meer ‘in slaap’. Wij zeggen ‘eenmaal in dialoog, nooit meer uit dialoog’.
 • U krijgt afspraken, feedback van uw klanten, doorlopende sales data verrijking en een steeds scherper beeld wie u moet benaderen met welke propositie, op welk moment.
 • U krijgt een altijd up-to-date klanten database, heldere klantprofielen, helder koopgedrag bij uw klanten, altijd relevante marketingacties (en niet ‘schieten met hagel’).

Uw mogelijkheden:

 • Uw klanten of partners worden op het juiste moment, samen met ons, geselecteerd voor face-to-face benadering. En door de best passende collega (sales of technisch) uit uw team benaderd. Met de meest effectieve sales actie. Hiertoe begeleiden wij uw team in terugkerende resultaatsessies waar wij uw collega’s uitdagen om alles uit uw klanten te halen voor de meest effectieve sales actie. Concrete leads worden behandeld.
 • Uw collega’s toetsen wij op hun sales talent, vaardigheden en commitment. Hiertoe maken wij gebruik van de grootste wereldwijde database van psychologische profielen. Zodat de juiste collega wordt ingezet voor de best passende sales actie. Sales wordt nu haalbaar voor meer collega’s omdat van hen gevraagd wordt wat zij willen en kunnen.
 • Uw collega’s begeleiden wij in individuele sales coaching, zodat hulpvragen ‘onderweg’, als nodig, op sales acties worden opgepakt. En opvolging van, in resultaatsessies afgesproken, sales acties worden geborgd. En de meer complexe sales acties in detail (deep dive) worden uitgepakt en opgevolgd.
 • Uw collega’s krijgen workshops maar alleen op thema’s die voor hen specifiek relevant zijn. Geen eindeloze dagdelen binnen zitten maar thema’s die zij nodig hebben gezien de klantanalyses en persoonsanalyses.

Nee. Prospectory is een ‘doe bureau’. We helpen uw sales proces optimaal inrichten en doen wat nodig is om uw resultaten te realiseren. Of wij voeren uit of wij helpen u uitvoeren. Alleen dit vraagt om goede voorbereiding. Ons advies & begeleiding is die voorbereiding. Geen eindeloze consultancy en abstracte analyses, maar een kortlopend adviestraject waarin wij u uitdagen op alle aspecten die uw resultaten en sales raken. Uitkomst is dan ook een plan wat uw klanten relevant raakt, uitvoerbaar is en haalbaar voor uw team.

Nee. Prospectory belt nooit zomaar een lijstje af. We starten altijd door u voor te bereiden. Zie ‘Advies & begeleiding’. Dan weten we precies wie uw ideale doelgroepen zijn. Met welke propositie te benaderen. In welke volgorde en via welk medium: online of offline (dat kan o.a. bellen zijn). Per doelgroep/propositie combinatie richten wij uw sales proces in. Met de meest relevante sales actie, zodat conversiekansen maximaal zijn. Uw marketing wordt gericht ingezet en doorlopend wordt feedback geanalyseerd. Uw klantdata verrijkt. Zodat u elke dag steeds effectiever uw klanten bewerkt.

Nee. Prospectory levert geen ‘losse’ trainingen. We starten altijd door u voor te bereiden. Zie ‘Advies & Begeleiding’. Dan weten we precies wie uw ideale doelgroepen zijn. Met welke propositie te benaderen. In welke volgorde. Per doelgroep/propositie combinatie richten wij uw sales proces in. Vanaf het begin van dit advies is uw team betrokken. En dus gecommitteerd aan uw vernieuwde sales proces. Dan krijgt uw team 3 activiteiten om te borgen dat u alles uit uw klanten en team haalt. 1) Niet een berg standaard workshops maar een selectie maatwerk workshops. Om de benodigde vaardigheden bij te brengen. 2) Resultaat-sessies waar uw klanten centraal staan. Doel: altijd haalbare targets, een gezonde pijplijn en haalbare sales acties. 3) Coaching On The Lead waar uw teamleden centraal staan. Doel: uw mensen altijd sales-effectief, specifieke leads goed opgevolgd en geleerde vaardigheden geborgd in hun acties.

Prospectory zet een team van analisten in. Om antwoord te vinden op 2 hoofdvragen van u. Uw hoofdvraag kan zijn: waar kan ik makkelijk en snel groeien bij mijn bestaande klanten? Of uw hoofdvraag is: waar kan ik logisch groeien bij nieuwe klanten? Bij beide vragen analyseren wij uw huidige klantdata. Oa uw orderportefeuille, klantprofielen, leadlijsten, CRM. Wij analyseren ook maximaal publieke bronnen om tot een, voor u zo relevant mogelijk, beeld te komen. Waar u bij bestaande of nieuwe klanten kunt groeienU krijgt beeld waar en waarmee u bij bestaande of nieuwe klanten kunt groeien. En u krijgt onderbouwing in welke prioriteit (ranking) u die klanten aanvliegt.

Prospectory zet sales consultants in. Om uw overall boodschap als bedrijf te herformuleren. Vanuit uw klant bezien. Zodat uw klanten zich meteen aangesproken voelen. En uw hele team het kan overbrengen. De boodschap wordt doorvertaald naar uw producten. Product pitches worden vanuit klant thema’s herschreven. Concreet in sales handvatten, kernvragen die bij uw klanten leven en een rakende pitch. Zodat uw hele team het weer kan overbrengen. En uw marketing team de proposities kan inzetten in marketing acties.

Prospectory zorgt dat uw klantprioriteiten en proposities gekoppeld worden en vertaald worden in de best passende sales actie en marktbewerking. Zodat u gericht en relevant de juiste sales en marketing actie neemt. Stel u heeft 3 klant/propositie combinaties waar u kunt groeien. Combinatie 1 kunnen uw sales mensen direct zelf bellen. Combinatie 2 is wat kouder en wij adviseren hier een mix van online marketing en onderzoekend bellen. Combinatie 3 is heel koud en wij adviseren hier dataverrijking en online klantprofiel verfijnen.

Hij is eigenaar van het sales project wat Prospectory met u uitvoert. Heeft de juiste mix van sales, marketing en projectervaring. Stuurt met u naar succes. Zorgt dat u en uw team effectief actie neemt. Doet waar nodig een beroep op Prospectory collega’s (analisten, bellers, marketeers, trainers) om uw groei te realiseren.

Niet met trainers maar met ervaren ondernemers levert Prospectory maatwerk workshops. Maatwerk doordat wij de diepte ingaan van uw dagelijkse praktijk en delen vanuit onze dagelijkse sales praktijk. Maatwerk ook omdat wij geen ‘losse vaardigheden’ leveren maar alleen, voor u relevante, thema’s. Relevant omdat de workshop aansluit bij uw actieplan en haalbaar moet zijn voor uw team in de uitvoering.

Niet met trainers maar met ervaren ondernemers levert Prospectory resultaatsessies. Resultaatsessies zijn geen training maar wij gaan met uw team in op de actuele details van uw lopende sales acties. Uw team dagen wij uit dat zij, met elkaar, alles uit klanten en prospects halen. Wij checken natuurlijk voortgang maar belangrijker: wij kijken vooruit en helpen om de juiste sales actie met elkaar te bepalen. Uitkomst: altijd de meest effectieve sales actie. Altijd de grootste kans op conversie. Altijd een pijplijn waarmee doelstellingen gehaald worden.

Niet met trainers maar met ervaren ondernemers levert Prospectory coaching on the lead. Dit zijn 1op1 sessies waarin materiaal uit workshops dan wel acties uit resultaatsessies, individueel geborgd worden. Uw teamgenoten worden individueel begeleid op hun specifieke behoeften of extra sales hulpvragen. Wij halen alles uit uw team en zorgen ervoor dat geen sales actie of teamgenoot ‘verloren gaat’. Uitkomst: altijd een team wat met sales zelfvertrouwen en plezier acteert.

Afhankelijk van welke onderdelen van het verkoopproces u afneemt, krijgt u te maken met alleen de voor u relevante mensen van het Prospectory team. De twee eigenaren, Kurt en Frits, zijn altijd eindverantwoordelijk voor het succesvol doorlopen en opleveren van uw sales project. Neemt u een heel project af? Dan krijgt u een project owner. Voor profiel details zie Sales Management. Neemt u een deel af? Dan krijgt u direct te maken met de verantwoordelijke voor de uitvoering van het sales werk wat u bij ons onderbrengt. Analyse bij de analist, propositie bij de marketing expert, leadgeneratie bij onze leadgeneratie specialist.

De ‘wasstraat’ staat voor afname van al onze diensten. Dan doorloopt u als klant een totaalprogramma met Prospectory. Voor nadere uitleg verwijzen wij u naar de verschillende programma onderdelen. Zie ‘Advies & Begeleiding’. Zie Leadgeneratie. Zie Dealgeneratie.

Het ‘partner development program’ staat voor afname van al onze diensten. Dan doorloopt u als klant een totaalprogramma met Prospectory. Alleen specifiek voor u als u veel partners heeft als verkoopkanaal. Voor nadere uitleg hoe wij uw partners ontwikkelen, verwijzen wij u naar de verschillende programma onderdelen. Zie ‘Advies & Begeleiding’. Zie Leadgeneratie. Zie Dealgeneratie.

Alle trainingen bij Prospectory zijn maatwerk. Erop gericht u en uw team te motiveren om in commerciële actie te komen en de commerciële actie daadwerkelijk, in uw praktijksituatie, te kunnen uitvoeren. De ‘commerciële’ trainingen richten zich op uw collega’s die commerciële acties mogen uitvoeren. Het programma is onderverdeeld in basisvaardigheden en vaardigheden voor gevorderden/specials. De ‘management’ trainingen richten zich op uw collega’s die commerciële acties mogen aansturen, om ervoor te zorgen dat zij commercieel het maximale uit hun teams halen.