Training Non-verbale communicatie

Uw klant kan stil zijn, maar communiceren doet hij. Kunt u zijn non-verbale gedrag lezen? Weet u hoe u ermee om kunt gaan?

Wat leert u in de training Non-verbale communicatie?

In de training Non-verbale communicatie leert u basishoudingen te herkennen. U leert wat zij betekenen en hoe u hierop in kunt spelen. Ook leert u hoe u uw eigen non-verbale gedrag bewust kunt inzetten tijdens het gesprek. Aan de orde komt onder meer:

✓ non-verbale basishoudingen

✓ vertalen van non-verbaal gedrag

✓ bewustwording van eigen non-verbale gedrag

✓ inzetten van non-verbaal gedrag

Wat levert de training Non-verbale communicatie u op?

Het resultaat? U begrijpt de non-verbale houding van uzelf en van de klant. U weet hoe u daarop kunt inspelen.