Training Peoplemanagement

De ene medewerker is de andere niet. Jan schreeuwt, Piet piept, Marijke fluistert achter de rug om en Janneke heeft de hakken in het zand.

Wat leert u in de trainingen Peoplemanagement?

De modules ‘People management’ leren u alles over situationeel leidinggeven en motiveren. Zo leert u gesprekken met een emotionele lading te voeren en conflicten te beheersen. U leert doelen voor uw medewerkers te bepalen en deze vast te leggen. U leert uw medewerkers non-directief aan te sturen en hun zelf-ontwikkelend vermogen te stimuleren. De training ‘People management’ bestaat uit de volgende modules:

✓ situationeel leidinggeven

✓ beoordelingsgesprekken en doelstellingen

✓ functioneringsgesprekken

✓ feedback geven en non-directief aansturen

✓ correctiegesprekken, berispingsgesprekken, exitgesprekken, salarisgesprekken, emotionele gesprekken

✓ motiveren

U kunt er voor kiezen om slechts één of enkele modules volgen.

Wat leveren de trainingen Peoplemanagement u op?

Het resultaat? Uw medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht. U leert hen om zelfstandig beslissingen te nemen bij tegenslagen. Hun doelstellingen zijn helder en hun beloning is gebaseerd op afspraken. U weet om te gaan met emoties in gesprekken en u weet hoe u uw medewerkers kunt motiveren.