CASE – NetSourcing

Yvo Hoeke (3)

“Van een reactieve naar proactieve modus.”

Yvo Hoeke – Directeur

“De ondernemersmentaliteit met een kritische blik op commercieel succes met respect voor de klant, alsmede de doortastendheid is wat mij bijzonder aanspreekt bij Prospectory!”

 

Yvo Hoeke (3)NetSourcing is een professionele ICT-partner die zich richt op de branches Zorg, Welzijn en Veiligheidsregio’s. Door alle risico’s weg te nemen rondom implementatie en professioneel beheer van ICT-infrastructuren wordt de klant volledig ontzorgd. NetSourcing helpt de meest optimale ICT-oplossingen te realiseren zodat op de veranderende marktbehoeften ingespeeld kan worden.

In eerste instantie heeft NetSourcing een verandering ingezet in de Zorgmarkt van reactief naar proactief benaderen. Daarna was behoefte aan een helder plan hoe door te groeien van beleid naar actie naar uiteindelijk nieuwe omzet. “Prospectory kan dit als geen ander”, aldus Yvo Hoeke, directeur van NetSourcing.

“Met de ondernemersmentaliteit en het commerciële besef van de Prospectory uitvoerenden werd een compleet Sales & Marketing Plan opgezet”. In dit plan zijn de marktsegmenten verder in kaart gebracht en de waarde proposities voor de verschillende deelmarkten uitgeschreven. Met deze waarde proposities konden diverse marketing acties worden uitgevoerd.

Denkend vanuit het perspectief van de ondernemer, met een kritische blik op het commercieel succes met respect voor de klant, heeft Prospectory NetSourcing op het juiste spoor gezet om volledig en succesvol over te kunnen gaan van een reactieve naar proactieve modus.